Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΑΦ είναι τα επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πολλαπλά πλαίσια, καθώς επίσης και τα περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων.

Τα ελλείμματα στον κοινωνικό τομέα είναι εμφανή από μικρή ηλικία, όπου παρατηρούμε τα παιδιά να έχουν ελάχιστη έως και καθόλου επιθυμία για κοινωνική ή συναισθηματική αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Ένα πρώιμο χαρακτηριστικό είναι η απουσία βλεμματικής επαφής. Όσον αφορά τα περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς τα παιδιά συνήθως ακολουθούν πιστά και άκαμπτα τη ρουτίνα τους και παράλληλα επιζητούν να γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο.

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν επίμονο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα και δραστηριότητες (πχ. περιστρεφόμενα αντικείμενα όπως οι ρόδες αυτοκινήτων) και πιθανόν να εμφανίσουν στερεοτυπίες ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, όπως χτύπημα ή τίναγμα χεριών, επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις κ.ά.

Τα ενδιαφέροντα και η ρουτίνα των παιδιών με ΔΑΦ μπορεί να σχετίζονται με υψηλά ή χαμηλά επίπεδα αντιδραστικότητας σε αισθητηριακές πληροφορίες, για παράδειγμα πιθανόν να παρατηρήσετε δυσανάλογες αντιδράσεις σε συγκεκριμένους ήχους (πχ. ηλεκτρική σκούπα), υφές, έντονες μυρωδιές και μερικές φορές εμφανή αδιαφορία στον πόνο, τη θερμότητα, ή το κρύο.

Η έγκαιρη παρέμβαση είναι ύψιστης σημασίας για παιδιά με ΔΑΦ. Ειδικά δομημένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού, μπορούν να προσφέρουν σημαντική εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες και να αυξήσουν τη λειτουργικότητα του παιδιού στην καθημερινότητά του. Τα προγράμματα εκπαίδευσης συνήθως έχουν ως στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτό-εξυπηρέτησης, κοινωνικής συνύπαρξης και επικοινωνίας με άλλα άτομα, δεξιότητες αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων.