Τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) δυσκολεύονται να διατηρήσουν την προσοχή τους σε διάφορα έργα και να παραμείνουν συγκεντρωμένα για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δυσκολεύονται να καθίσουν ήσυχα και να ελέγξουν την παρορμητική τους συμπεριφορά. Η Ελλειμματική Προσοχή συνήθως εκδηλώνεται με δυσκολίες προσήλωσης, συγκέντρωσης, οργάνωσης, προγραμματισμού και παραμονής σε ένα έργο.

Η Υπερκινητικότητα εκδηλώνεται ως υπερβολική κινητική δραστηριότητα, όπως τρέξιμο ή σκαρφάλωμα, υπερβολικά νευρικές κινήσεις σε καταστάσεις όπου δεν ενδείκνυνται αυτές οι συμπεριφορές. Μερικά παιδιά με ΔΕΠ/Υ παρουσιάζουν κυρίως συμπεριφορές ελλειμματικής προσοχής, ενώ άλλα υπερκινητικές και παρορμητικές συμπεριφορές. Ωστόσο, η πλειονότητα των ατόμων με ΔΕΠ/Υ έχουν έναν συνδυασμό και των δύο, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει τη λειτουργία τους στο σχολείο και να δημιουργήσει πολλές συγκρούσεις στο σπίτι.